4.3.3.1 historisk syn på Bibeln

Det kan visas genom historiskt tänkande och arbete,

  1. att en korrekt beskrivning av historien inte kan utesluta möjligheten att Gud ingriper konkret i denna historia och kan utföra mirakel här.
  2. att Jesu gudomlighet inte är ett påhitt av den kristna kyrkan, utan utgångspunkten för all kristen teologi,
  3. att författarna till Nya testamentets skrifter var djupt skakade av mötet med Guds verklighet i Jesu person och särskilt i hans uppståndelse, så att det inte längre var möjligt för dem att ljuga. Detta innebär att dessa skrifter är utmärkta, trovärdiga historiska källor och att deras författare var samma personer som anges som författare idag,
  4. att en inre enhet mellan författarna till Nya testamentet måste förutsättas.
  5. att evangelierna ger en samstämmig och korrekt bild av Jesus person och vad han sade och gjorde,
  6. att Efesierbrevet måste betraktas som Paulus centrala lärobrev för en icke-judisk kristen kyrkas liv, innebär detta att nu kyrkans uppbyggnad måste betraktas utifrån de tre stora lärobreven till de icke-judiska kristna kyrkorna, nämligen Efesierbrevet, Petrus 1:a brev och Johannes 1:a brev.

Sektioner i kapitlet historisk syn på Bibeln är: mirakel , Jesu gudomlighet , Mötet med Gud skakar om människor. , Man ljuger inte inför Gud. , den inre enheten mellan författarna till Nya testamentet , Efesierbrevet

Kapitlet i delen historia är: historisk syn på Bibeln

Delar i huvuddelen världen är: Situationen i tredje världen , naturvetenskap , historia , bilder .

Huvuddelar på vår webbplats är: vi , Gud , världen , skydd av personuppgifter , språk.

Vår webbplats finns för närvarande tillgänglig på tyska (Deutsch) , engelska (English) och svenska.