4.3.3.1 historisk syn på Bibeln

Det kan visas genom historiskt tänkande och arbete,

1:a att en korrekt beskrivning av historien inte kan utesluta möjligheten att Gud ingriper konkret i denna historia och kan utföra mirakel här.

2:a att Jesu gudomlighet inte är ett påhitt av den kristna kyrkan, utan utgångspunkten för all kristen teologi,

3:e att författarna till Nya testamentets skrifter var djupt skakade av mötet med Guds verklighet i Jesu person och särskilt i hans uppståndelse, så att det inte längre var möjligt för dem att ljuga. Detta innebär att dessa skrifter är utmärkta, trovärdiga historiska källor och att deras författare var samma personer som anges som författare idag,

4:e att evangelierna ger en konsekvent och korrekt bild av Jesus person och vad han sade och gjorde,

5:e att Efesierbrevet måste betraktas som Paulus centrala lärobrev för livet i en kristen hednisk kyrka,

6:e att man måste utgå från en inre enhet mellan författarna till Nya testamentet. Detta innebär att kyrkans uppbyggnad måste ses i ljuset av de tre stora lärobreven till de icke-judiska kristna kyrkorna, nämligen Efesierbrevet, Petrus 1:a brev och Johannes 1:a brev,

7:e att kyrkans nuvarande himmelska funktion, att den redan nu har fått Guds härlighet tillsammans med Jesus och redan nu sitter och regerar tillsammans med Jesus på tronen, har en mycket större betydelse än vad som allmänt antas. Det är angeläget att vi återfår Guds perspektiv. Bara synen att det lidande som Gud nu tillåter är en stor gåva från Gud, så att vi på sikt bättre kan förstå Guds makt och kärlek och mycket mer av Guds ljus kan stråla ut från oss, gör oss modiga att gå alla vägar med Gud.


Kapitlet i delen historia är: historisk syn på Bibeln

Delar i huvuddelen världen är: Situationen i tredje världen , naturvetenskap , historia , bilder .

Huvuddelar på vår webbplats är: vi , Gud , världen , skydd av personuppgifter , språk.

Vår webbplats finns för närvarande tillgänglig på tyska (Deutsch) , engelska (English) och svenska.