4.3.3.1.4 Man ljuger inte inför Gud.

I Upp 1:14 står det om Jesus efter hans uppståndelse och himmelsfärd: ”Han har ögon som eldslågor.” Han ser igenom allt, inklusive allt vi har gjort, sagt och tänkt. Han ser igenom allt där vi har bedragit andra och oss själva. Enligt Upp 21:8 kommer alla lögnare att hamna i den eviga elden, långt från Gud. I Apostlagärningarna 5:1-11 berättas hur Ananias och Safira faller döda ner för att de ljugit för den Helige Ande. I den tidiga kristendomen, när sådant kunde skrivas och tros, är det helt otänkbart att författarna till Nya testamentet skulle ha ljugit när de skrev sina skrifter. Snarare måste vi utgå från att de efter bästa förmåga försökte ge en tillförlitlig och sakligt korrekt beskrivning av vad Jesus gjorde och sade, och vad som berättas i Apostlagärningarna.

Detta innebär att Nya testamentets skrifter måste betraktas som tillförlitliga och utmärkta historiska källor.

Å andra sidan innebär detta att man inte har ljugit när man tillskriver författarskap. Förutsatt att man är sanningsenlig är det otänkbart att tillskriva en skrift en författare som skrivit den utan den angivna författarens vetskap och tillstånd. Det är dock fullt tänkbart att en Silvanus skrev 1 Petrusbrevet på Petrus begäran och att Petrus sedan läste det noggrant och godkände och publicerade det som sitt eget verk. Detta skulle förklara varför 1 Petrus var skriven på en bättre grekiska än 2 Petrus.

Detta innebär också att evangelierna enligt Matteus, Markus och Lukas skrevs före 65 e.Kr. och att alla fyra evangelierna antingen går tillbaka till direkta ögonvittnen eller hade förstklassig tillgång till ögonvittnen som medarbetare till apostlarna. Dessutom skrevs evangelierna under livstiden för fientliga ögonvittnen som mer än gärna skulle ha använt falska rapporter för att vanhedra den kristna proklamationen som opålitlig.

Detta innebär bland annat att 1 och 2 Timoteus och Titus skrevs av Paulus, de två Petrusbreven av Petrus och de tre Johannesbreven av Johannes. Detta innebär att till exempel ämbetena biskop, presbyter och diakon redan går tillbaka till apostlarna, och tiden efter apostlarnas död skulle då bara vara en fas som troget bevarade allt som apostlarna gett, men inte längre skapade något nytt.


Die Teile des Unterabschnitts Historische Sicht auf die Bibel sind:   Wunder,  Göttlichkeit Jesu,  erschüttert,  Lügen nicht mehr möglich,  Bild der Person Jesu,  Epheserbrief,  innere Einheit der Schreiber des Neuen Testaments

Der Abschnitt Geschichte enthält den Unterabschnitt Historische Sicht auf die Bibel

Die Sektion Welt enthält die Abschnitte   Situation in der 3. Welt Naturwissenschaften Geschichte Bilder

Die Sektionen unserer Webseite sind: Start wir Got