4.5 språk

Vår webbplats publiceras för närvarande på följande språk: tyska (Deutsch), engelska (English), holländska (Nederlands) och svenska.

Italienska (Italiano) är planerade för den närmaste framtiden. Vi skriver för närvarande våra informationsbrev också på dessa språk.

Planerat på längre sikt: Thailändska (ไทย)


Anmärkningar:

Inte alla filer och sidor finns tillgängliga på alla språk. Under Thai, till exempel, hittar du bara de låtar som vi har skrivit på thai eller översatt till thai. Informationsbrev kan bara hittas om de har publicerats på de relevanta språken.

Vi har under flera år använt programmet DeepL (www.deepl.com) som en stor hjälp vid översättning. Efter en översättning med DeepL hittar vi normalt mycket få saker som behöver förbättras eller korrigeras.


Huvuddelar på vår webbplats är: vi , Gud , världen , skydd av personuppgifter , språk.