4.3.3.1.5 den inre enheten hos författarna till Nya testamentet

Om författarna till Nya testamentet alla hade ett djupt omskakande möte med samma Gud och formades av denna erfarenhet, följer detta med nödvändighet:

  1. De möter samma verklighet hos Gud, som är mycket större än de själva och som de inte kan manipulera. Det är därför det inte finns någon motsägelse mellan de budskap de kommer med.
  2. Eftersom dessa människor är olika, kan man förvänta sig att formen för deras uttalanden kommer att vara olika. Om de har en annan kallelse från Gud, är det också att förvänta sig att deras fokus och innehåll kommer att vara annorlunda.
  3. Eftersom Gud alltid har hela Kristi kropp med alla dess många olika medlemmar och funktioner i sikte, kan man förvänta sig att det finns en inre enhet mellan alla författare till Nya testamentet. Å andra sidan kan man förvänta sig att de olika budskapen kompletterar varandra. Motsättningar mellan de olika författarnas budskap måste därför kunna lösas.

Sektioner i kapitlet historisk syn på Bibeln är: mirakel , Jesu gudomlighet , Mötet med Gud skakar om människor. , Man ljuger inte inför Gud. , den inre enheten mellan författarna till Nya testamentet , Efesierbrevet

Kapitlet i delen historia är: historisk syn på Bibeln

Delar i huvuddelen världen är: Situationen i tredje världen , naturvetenskap , historia , bilder .

Huvuddelar på vår webbplats är: vi , Gud , världen , skydd av personuppgifter , språk.

Vår webbplats finns för närvarande tillgänglig på tyska (Deutsch) , engelska (English) och svenska.