4.2 Gud

Här skriver vi om:

Vem är Gud?

Hur kom ondskan in i denna värld?

Vad gjorde Gud åt det?

livet som kristen

tjänst som kristen

Kristna sånger samt melodier och översättningar av kristna sånger som Gud har gett oss


Huvuddelar på vår webbplats är: vi , Gud , världen , skydd av personuppgifter , språk.

Vår webbplats finns för närvarande tillgänglig på tyska (Deutsch) , engelska (English) och svenska.

.