4.1.2 vision

Allt började med att Christine fick en vision om en barnby 2007. Denna vision har förändrats och utvidgats under årens lopp. För närvarande, i maj 2023, är vår vision följande:

Hedra Gud och sätta honom först

Inbjuda människor att tro på Jesus Kristus och stärka kristna i deras tro

Att bygga en barnby för barn och andra behövande

Att stödja människor i nöd, särskilt genom att hjälpa dem att hjälpa sig själva

Publicera skrifter som hjälper kristna

Främja kristen musik och annan kristen konst

Stödja den fattiga befolkningen på landsbygden


Delar i huvuddelen vi är: vilka vi är , vision , Vad hände? , nyhetsbrev , bilder om oss .

Huvuddelar på vår webbplats är: vi , Gud , världen , skydd av personuppgifter , språk.

Vår webbplats finns för närvarande tillgänglig på tyska (Deutsch) , engelska (English) och svenska.