4.3.3.1.1 mirakel

Historia försöker förstå vad som har hänt. Därför kan den inte utesluta ett övernaturligt ingripande av Gud i denna värld. Att hävda att mirakel inte kan inträffa är därför ohistoriskt om dessa mirakel bevittnades på ett trovärdigt sätt.

Vi tillhör själva ett stort antal människor som ”lever i tro”. För oss innebär det att vi har bestämt oss för att be Gud om allt vi behöver för oss själva och vårt arbete i Thailand, och aldrig människor, och att vi förväntar oss att Gud ska ge oss allt vi behöver vid rätt tidpunkt. Vi har levt så här i 13 år nu, och vi har bara bett om hjälp från andra två gånger under den tiden. (Christine ber om donationer till de fattiga i Indien, Pakistan och Bangladesh på Internet och vidarebefordrar dessa donationer till mottagarna). Ett missionärspar berättade för oss: ”Vi har levt i tro i 34 år nu. Det första året var svårt, men sedan dess har vi klarat oss mycket bra.”

Eftersom fysik är en vetenskap som beskriver verkligheten, kan en vetenskapsman säga att mirakel inte motsvarar våra normala erfarenheter, men han kan inte säga att det inte finns några mirakel. Jag, Reiner, har studerat fysik ganska intensivt och har aldrig haft några problem med att tro att Guds mirakel är möjliga. Detta placerar mig i det allra bästa sällskapet med Isaac Newton, Michael Faraday och James Clerk Maxwell, som var bland de största fysikerna genom tiderna. Den moderna vetenskapen grundades av övertygade kristna.

En ateism som inte vill acceptera Guds mirakel i Bibeln måste vara försiktig med om den lever i önsketänkande om den vill hålla Gud och hans påståenden borta.


Die Teile des Unterabschnitts Historische Sicht auf die Bibel sind:   Wunder Göttlichkeit Jesu erschüttert Lügen nicht mehr möglich Bild der Person Jesu Epheserbrief innere Einheit der Schreiber des Neuen Testaments

Der Abschnitt Geschichte enthält den Unterabschnitt Historische Sicht auf die Bibel

Die Sektion Welt enthält die Abschnitte   Situation in der 3. Welt Naturwissenschaften Geschichte Bilder

Die Sektionen unserer Webseite sind: Start wir Gott Welt Datenschutz Sprachen