4.4 Skydd av personuppgifter

Vilka vi är

Internetadressen till vår webbplats är: https://hennig-lumsum-online.de.

På vår webbplats rapporterar vi bara om våra liv och skriver vad vi tycker är viktigt. Vi har inget kommersiellt intresse och erbjuder inga varor eller tjänster. Vi samlar inte in eller bearbetar några uppgifter från andra med denna webbplats.

Kommentarer

Vi har medvetet valt att inte tillåta andra att skriva kommentarer på vår webbplats, och vi samlar inte in några uppgifter från dem som besöker denna webbplats.

Media

Besökare kan inte ladda upp bilder till vår webbplats.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Vi publicerar inte inbäddat innehåll från andra webbplatser här.

Med vilka vi delar dina uppgifter

Eftersom vi inte samlar in några uppgifter från dig kan vi inte vidarebefordra dem.

Hur länge vi lagrar dina uppgifter

Eftersom vi inte samlar in några uppgifter från dig kan vi inte lagra dina uppgifter.

Vilka rättigheter har du till dina uppgifter?

Vår webbplats samlar inte in eller lagrar några personuppgifter om dig, så du kan begära en kopia av de personuppgifter som vi har och som du har lämnat till oss. Men om du kontaktar oss personligen på eget initiativ måste vi lagra din adress och ditt brev så att vi kan svara dig ordentligt nu och i framtiden. Vi kommer dock att behandla dessa uppgifter konfidentiellt.

Vart vi skickar dina uppgifter

Vi vidarebefordrar inte dina uppgifter till någon.


Huvuddelar på vår webbplats är: vi , Gud , världen , skydd av personuppgifter , språk.

Vår webbplats finns för närvarande tillgänglig på tyska (Deutsch) , engelska (English) och svenska.