4.2.5.1.4 profetia

En profetia eller ett profetiskt ord är ett ord med vilket Gud nu tilltalar enskilda människor, församlingar eller hela Kristi kropp. I profetian ges uppmuntran, till exempel genom att peka på Guds storhet, men också varning och övertygelse om synd.

I 1 Korinthierbrevet 14 uppmanar Paulus församlingen i Korinth att med stor iver försöka använda profetians gåva. I gudstjänsterna ska det finnas utrymme för alla att tala ett profetiskt ord. De profetiska orden bör prövas av alla.

Profetian är inte bara legitim och nödvändig under det 1:a århundradet, utan även idag. Vi behöver den utöver Guds ord eftersom Gud vill leva i en relation med oss och tala till oss i konkreta termer. I det gamla förbundet ansåg han det nödvändigt att tala konkret till enskilda människor och hela sitt folk genom profetior, trots att förbundet på Sinai redan hade ingåtts långt tidigare. Att vara kristen är inte en bokreligion, utan en levande relation med den levande Guden.

Så hur kommer det sig att profetior nästan inte spelade någon roll under många år av Jesu Kristi kyrkas historia? Paulus förväntade sig att i en kyrka där alla hade profetians gåva, skulle en icke-troende bli genomskådad av alla och hans hjärtas doldhet skulle bli så uppenbar att han skulle kapitulera inför Gud, dyrka honom och säga högt och tydligt ”att Gud verkligen är närvarande bland er” (1 Kor. 14. 24 – 25). I en sådan situation är Gud farligt nära oss. Om vi inte är beredda att låta Gud visa oss våra synder, om vi vill ha total kontroll över vår kyrka och inte vill tolerera något annat auktoritetscentrum bredvid oss, och framför allt om vi tror att vi är rika och med de resurser vi nu har själva kan möta alla de krav som kommer i vår väg: Då kommer profetians gåva emellan. Konsekvensen bör bli att vi inte strävar efter denna gåva och försöker att inte låta den komma upp i vår kyrka, till exempel med bibelversen ”Rör inte Herrens smorde!” Om vi inte vill bli förändrade och utmanade av Gud är livet mycket bekvämare. Men allt kommer att vara förgäves om vi inte är beredda att låta Jesus arbeta på oss som vår Frälsare och låta Honom bli vår Herre. Och hur kan vi låta honom bli vår Herre om vi inte är beredda att låta honom tala till oss nu?


Sektioner i kapitlet den Helige Andes gåvor är: helandets gåvor , profetiaurskiljning av andarbön i tungomål och tolkning av tungomål.

Kapitel i delen tjänst som kristen är: den Helige Andes gåvor och Jesu Kristi tjänster

Delar i huvuddelen Gud är: Vem är Gud? , Hur kom ondskan in i denna värld? , Vad gjorde Gud åt det? , livet som kristen , tjänst som kristen .

Huvuddelar på vår webbplats är: vi , Gud , världen , skydd av personuppgifter , språk.

Vår webbplats finns för närvarande tillgänglig på tyska (Deutsch) , engelska (English) och svenska.