4.2.5.2 Jesu Kristi tjänster

I Ef. 3, 11 – 16 står det att Kristus, som upphöjdes efter sin uppståndelse, gav sin kyrka apostlar, profeter, evangelister, pastorer och lärare.

Syftet med dessa tjänster är att bygga upp Kristi kropp så att vi alla kan

  1. komma till enhet i tro och kunskap om Guds Son,
  2. till en fullkomlig person,
  3. växa in i Kristi fullhet,
  4. inte längre kastas omkring av varje vind i läran genom människors svekfullhet och illvilja som leder till villfarelse,
  5. utan verkligen leva i kärlek och sålunda växa i allt mot Kristus, genom vilken ensam hälsosam tillväxt av Jesu kyrka är möjlig.

Vilka är vi om vi tror att vi vet bättre än den Helige Ande vilka gåvor vi behöver! Kyrkor som tror att de kan klara sig utan vissa tjänster som Kristus ger måste räkna med att bli allvarligt blockerade i sin tillväxt, att falla offer för misstag och att bli använda av Gud mycket mindre än vad som faktiskt skulle vara möjligt.

En av de tjänster som Gud kallar vissa människor till är missionärstjänsten.

När du är kallad till en viss tjänst bör du inte skjuta upp lydnaden till senare. För vissa uppdrag finns det tidsfönster då de är lätta att uppfylla. Men om du missar dessa tillfällen blir det svårt eller omöjligt att vandra den befallda vägen.


Kapitel i delen tjänst som kristen är: den Helige Andes gåvor och Jesu Kristi tjänster

Delar i huvuddelen Gud är: Vem är Gud? , Hur kom ondskan in i denna värld? , Vad gjorde Gud åt det? , livet som kristen , tjänst som kristen .

Huvuddelar på vår webbplats är: vi , Gud , världen , skydd av personuppgifter , språk.

Vår webbplats finns för närvarande tillgänglig på tyska (Deutsch) , engelska (English) och svenska.