4.2.5 tjänst som kristen

Jag tror att vi verkligen behöver alla den helige Andes gåvor och alla Jesu Kristi tjänster om Kristi kropp ska bli vad Gud önskar att den ska vara.

Om jag verkligen vill bli använd av Gud måste jag tänka på följande:

  1. Jag måste vara och förbli i Kristus.
  2. Jag måste vara redo för alla gåvor och tjänster som Gud vill ge mig.
  3. Jag måste vara trogen i de små saker som jag lever just nu, så att Gud kan anförtro mig större saker senare.
  4. Jag lever mina gåvor och min tjänst i beroende av Gud och under ledning av den Helige Ande.
  5. Jag tjänar inte Kristus, utan Kristus själv talar, älskar och handlar genom mig. Detta innebär att man står mer och mer tomhänt inför Gud, att man upplever ett underbart verk av Gud, men vet exakt att man inte kan tillskriva det sig själv.
  6. Jag söker inte min egen ära, utan Guds ära, och bygger Guds rike och inte mitt eget. Annars kan det hända att Gud mycket snabbt tar bort välsignelsen från mitt arbete.
  7. Den andliga kvaliteten hos en Guds tjänare visas bland annat av det faktum att han alltid är redo att återlämna sin tjänst till Gud om Gud ber honom att göra det.

Delar i huvuddelen Gud är: Vem är Gud? , Hur kom ondskan in i denna värld? , Vad gjorde Gud åt det? , livet som kristen , tjänst som kristen .

Huvuddelar på vår webbplats är: vi , Gud , världen , skydd av personuppgifter , språk.

Vår webbplats finns för närvarande tillgänglig på tyska (Deutsch) , engelska (English) och svenska.