4.2.5.1.4.1 Profetior är fortfarande legitima idag.

Det finns människor som tror att 1 Kor 13:8-12 måste förstås som att profetiorna måste avskaffas när fullkomligheten har kommit. De hänvisar denna fullkomlighet till det fullständiga Nya testamentet, till vilket ingen ytterligare undervisning får läggas till. Därför anser de att alla profetior efter det 2:a århundradet e Kr endast är produkter av den mänskliga själen eller Satans viskningar för att bedra de troende. Detta gick så långt att de sade att Gud bara talade genom de heliga skrifterna. Följden blev att de protestantiska kyrkorna under 150 år praktiskt taget helt upphörde med utlandsmission. När allt kommer omkring förekommer inte ordet Thailand i Bibeln. Under dessa omständigheter, hur skulle Gud kunna kalla en person att åka till Thailand som missionär?

Denna tolkning av texten förefaller oss felaktig. I 1 Korinthierbrevet 13 står det att kunskapen också kommer att upphöra eftersom vi fortfarande känner igen saker på ett oklart sätt. I framtiden kommer vi att se ansikte mot ansikte och inte längre känna igen bara delvis, utan känna igen så fullständigt som vi har blivit igenkända av Gud. Det verkar uppenbart för oss att denna typ av förverkligande ännu inte existerar, för annars skulle varje ansträngning att tolka Guds ord redan vara helt överflödig och det skulle inte längre finnas några kristna konfessioner och denominationer. Den fullkomlighet som nämns här i texten har uppenbarligen kommit när vi ser Gud ansikte mot ansikte. Fram till dess har vi kvar tron, kärleken och hoppet (1 Kor 13:13). Detta innebär att profetior i det nya förbundet fortfarande är legitima idag.


Avsnitt i sektionen profetia är: Profetior är fortfarande legitima idag. , Profetior bör ses över av alla. , Profetior är uttryk av en levande relation.

Sektioner i kapitlet den Helige Andes gåvor är: helandets gåvor , profetia, urskiljning av andar, bön i tungomål och tolkning av tungomål.

Kapitel i delen tjänst som kristen är: den Helige Andes gåvor och Jesu Kristi tjänster

Delar i huvuddelen Gud är: Vem är Gud? , Hur kom ondskan in i denna värld? , Vad gjorde Gud åt det? , livet som kristen , tjänst som kristen .

Huvuddelar på vår webbplats är: vi , Gud , världen , skydd av personuppgifter , språk.

Vår webbplats finns för närvarande tillgänglig på tyska (Deutsch) , engelska (English) och svenska.