4.1.5 bilder om oss

I denna del visar vi bilder om

  1. vårt grannskap
  2. vår by
  3. våra hus
  4. våra trädgårdar
  5. våra djur

Delar i huvuddelen vi är: vilka vi är , vision , Vad hände? , nyhetsbrev , bilder om oss .

Huvuddelar på vår webbplats är: vi , Gud , världen , skydd av personuppgifter , språk.

Vår webbplats finns för närvarande tillgänglig på tyska (Deutsch) , engelska (English) och svenska.