4.1.3 Vad hände?

I denna del av vår webbplats ger vi korta årliga rapporter om vad som hände:

före 2009, 2009.

2010 , 2011 , 2012 . 2013 . 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019

2020 . 2021 , 2022 . 2023


Delar i huvuddelen vi är: vilka vi är , vision , Vad hände? , nyhetsbrev , bilder om oss .

Huvuddelar på vår webbplats är: vi , Gud , världen , skydd av personuppgifter , språk.

Vår webbplats finns för närvarande tillgänglig på tyska (Deutsch) , engelska (English) och svenska.