3.2.5.2 Bedieningen van Jezus Christus

In Ef. 3, 11 – 16 staat dat Christus, die na zijn opstanding verhoogd werd, zijn gemeente apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren gaf.

Het doel van deze bedieningen is om het lichaam van Christus op te bouwen, zodat we allemaal

  1. de eenheid van geloof en de kennis van de Zoon van God bereiken,
  2. naar een perfect persoon,
  3. groeien tot de volheid van Christus,
  4. niet langer gedreven worden door elke wind van leer door het bedrog van mensen en kwaadwilligheid die tot dwaling leidt,
  5. maar echt in liefde leven en zo in alles groeien naar Christus toe, door wie alleen een gezonde groei van de gemeente van Jezus mogelijk is.

Wie zijn wij als we denken dat we beter weten dan de Heilige Geest welke gaven we nodig hebben! Kerken die denken dat ze zonder bepaalde bedieningen die Christus geeft kunnen, moeten verwachten dat ze ernstig geblokkeerd zullen worden in hun groei, dat ze het slachtoffer zullen worden van dwalingen en dat ze veel minder door God gebruikt zullen worden dan eigenlijk mogelijk zou zijn.

Eén van de bedieningen waartoe God bepaalde mensen roept, is de bediening van de zendeling.

Als je tot een bepaalde dienst geroepen bent, moet je gehoorzaamheid niet uitstellen tot later. Er zijn tijdvensters voor bepaalde opdrachten waarin ze gemakkelijk te vervullen zijn. Als je deze tijdvensters echter mist, wordt het moeilijk of onmogelijk om de vereiste weg te volgen.