3.2.5.2.1 De christelijke zendeling

Wat is een zendeling?

Een zendeling is iemand die door God gezonden is.

Wat is de taak van een zendeling?

De taak van een zendeling is om te doen

 • wat God wil,
 • waar God het wil,
 • wanneer God het wil en
 • hoe God het wil.

Wat is er nodig als ik zendeling wil worden?

Om zendeling te worden, moet ik

 • hebben geleerd om naar de stem van God te luisteren en te doen wat Hij zegt,
 • hebben leren liefhebben,
 • weten dat mijn eigen kracht en vermogen en wijsheid en liefde niet genoeg zijn en dat ik God echt nodig heb voor alles,
 • alle gaven accepteren en gebruiken die God mij heeft gegeven: Zijn vergeving voor mijn zonden uit het verleden, het leven van Christus in mij dat mijn leven kan transformeren en bovenal de liefde van God die in onze harten is uitgestort.

Als ik dan ga, zorgt God voor alles wat ik nodig heb: Voedsel, kleding, geld, kracht, stabiliteit, wijsheid.

De beste voorbereiding op de roeping van zendeling is

 • om de HEER mij te laten reinigen en transformeren,
 • om de verkeerde dingen die ik heb gedaan zoveel mogelijk recht te zetten,
 • besluiten om iedereen te vergeven die mij beledigd, belasterd en geschaad heeft, mogelijk heel diep, en misschien heel ernstige blijvende schade heeft achtergelaten. Ik moet er nu voor kiezen om te vergeven. In ernstige gevallen kan het jaren duren voordat mijn ziel echt tot vrede komt.
 • om me met iedereen te verzoenen, voor zover ik dat kan.
 • om te leren de liefde van God die al in ons is naar buiten te brengen, en
 • om trouw de schijnbaar kleine en onbelangrijke dingen te doen waartoe God me nu geroepen heeft.

God laat nu verleidingen toe

om je voor te bereiden op je toekomstige dienst, zodat

 • leer je op hem te vertrouwen en niet op jezelf,
 • leer je Zijn vermogens te gebruiken,
 • you become strong through Him in times of temptation,
 • leer je te wachten op het moment van God,
 • wordt je karakter getransformeerd naar het beeld van Christus.

Als je uitgezonden wordt, zul je dankbaar zijn voor alle beproevingen en verzoekingen die God heeft toegestaan, omdat deze ervaringen je enorm zullen helpen in je bediening en God ze heeft gebruikt om van jou een persoon te maken die Hij kan gebruiken.

Hoe zit het met de lange training die sommige zendelingenorganisaties tegenwoordig vereisen?

Om je voor te bereiden op uitzending, vragen sommige zendingsorganisaties je om

 • vier jaar bijbelschool of een graad in theologie,
 • een tijd in het centrum van deze zendelingsorganisatie,
 • 1 – 2 jaren taalschool,
 • een half jaar in Singapore of Hong Kong om zich aan te passen aan de situatie in Azië en
 • een tijd in het centrum van deze zendelingsorganisatie in het land waar je naartoe wordt gestuurd.

Dit kan 6 tot 8 jaar voorbereiding betekenen voordat je eindelijk het werk kunt oppakken waartoe je geroepen bent en naar de plaats kunt komen waar je moet werken. En als je geroepen bent om in een dorp te dienen, kan het zijn dat je een nieuwe taal moet leren en dat een Chinese stad en een dorp in het noordoosten van Thailand werelden van verschil zijn. En om het vertrouwen van de dorpelingen te winnen, zul je jaren onder hen moeten leven. Als God je roept naar een bepaalde zendingsgemeenschap en naar een bepaalde bediening binnen die gemeenschap, dan is dat prima. Maar je moet bereid zijn om veel te leren op het zendingsveld nadat je al veel geleerd hebt. Als je denkt dat de schatten die je in je lange studiejaren hebt opgedaan de afhankelijkheid van de Heilige Geest kunnen vervangen, dan staat je een grote verrassing te wachten.

Er zijn echter veel zendelingen zonder deze lange voorbereidingsfase.

Jackie Pullinger voltooide haar muziekstudie op 21-jarige leeftijd met als hoofdvak hobo. Het jaar daarop volgde ze Gods roep en ging ze naar Hong Kong. Ze werkte als lerares op een basisschool in een gebied dat werd beheerst door wrede Chinese bendes. God gebruikte haar om een stichting op te bouwen die minstens 500 drugsverslaafden van hun verslaving bevrijdde en ze bereikte zelfs de harten van de leiders van deze criminele bendes.

Bruce Olson was begonnen met een studie taalkunde, maar op 19-jarige leeftijd leidde God hem naar Venezuela. 2 jaar later ging hij leven tussen de wilde Motilon-stam. God gebruikte hem om de Indianen van deze stam te helpen christen te worden en een manier te vinden om met de moderne tijd om te gaan.

De meeste zielen in de Derde Wereld worden tegenwoordig gewonnen door arme zendelingen die niet aan een universiteit of bijbelschool hebben gestudeerd. De kerken die hen uitzenden hebben simpelweg geen geld om hen te betalen.

Noch Jezus noch zijn 12 apostelen studeerden aan een universiteit.

Wat wordt er dan van een zendeling verlangd?

 • Hij houdt van God en van de mensen tot wie hij gezonden is. Zonder liefde is hij niets, draagt hij geen vrucht en schaadt hij het koninkrijk van God.
 • Hij staat voortdurend onder leiding van de Heilige Geest.
 • Hij staat open voor nieuwe dingen en ideeën die de Heilige Geest geeft.
 • Hij is bereid om echt te luisteren naar de mensen naar wie hij wordt gestuurd en te begrijpen hoe ze leven en wat belangrijk voor hen is, hoe ze spreken en hoe ze denken. Dit duurt jaren, vaak vele jaren, en het betekent leven waar zij leven.
 • Hij is bereid om zijn leven te investeren in de situatie waar hij naartoe wordt gestuurd. Hoe kun je echt een verschil maken in een dorp als je na een paar jaar weer weg moet omdat de kinderen naar een Duits gymnasium moeten? Voor de mensen met wie je werkt maakt het een groot verschil of je maar even wilt blijven of voor vele jaren.
 • Hij rent niet weg als een huurling als het gevaarlijk wordt.
 • De weg van een zendeling is om dicht bij het hart van Jezus te zijn en Hem te volgen waar Hij ook gaat. Dat betekent alles opgeven.
 • Leven als zendeling betekent ouders, familie en vrienden verlaten.
 • Het leven als zendeling kan lange jaren van hard werken betekenen zonder enige vrucht te zien.
 • Het leven als zendeling kan je je reputatie, je gezondheid en zelfs je leven kosten.
 • De enige manier waarop een graankorrel vrucht kan dragen, is sterven.
 • Regels en voorschriften kunnen goed zijn, maar als ze de Heilige Geest blokkeren, brengen ze de dood.

We moeten onszelf de vraag stellen:

Bouwen we aan het koninkrijk van God of aan ons eigen koninkrijk?

Willen we het koninkrijk van God verspreiden of onze eigen cultuur en belangen?

Kan God regeren, of willen wij alles onder controle hebben?

Willen we dat mensen Jezus volgen, of willen we dat mensen ons volgen?

Willen we dat God verheerlijkt wordt of willen we dat onze naam geprezen wordt?Willen we dat God verheerlijkt wordt of willen we dat onze naam geprezen wordt?