3.3.3 Geschiedenis

Het uitstekende onderwijs op mijn gymnasium voor klassieke talen wekte bij mij (Reiner) een grote belangstelling voor geschiedenis en de zeer goede taallessen die ik daar kreeg in Latijn, Oudgrieks, Engels, Hebreeuws, Frans en Russisch gaven mij een zeer goede basis voor mijn belangstelling voor geschiedenis.

In 1977 kreeg ik de opdracht om de geschiedenis van het kleine dorpje Gnadenthal te onderzoeken. Deze plaats ontstond in de 13e eeuw als een cisterciƫnzer nonnenklooster en werd in de 16e eeuw een luthers en vervolgens gereformeerd klooster, dat tijdens de Dertigjarige Oorlog in verval raakte. Na de oorlog werd het door de staat beheerd en vanaf 1700 verhuurd. Tijdens het 3e Rijk werd dit landgoed vervolgens omgevormd tot een erfdorp. Mijn werk bestond uit het interviewen van getuigen uit die tijd, het bestuderen van de beschikbare literatuur en het onderzoeken van de materiƫle overblijfselen uit de geschiedenis van het dorp, in het bijzonder de stal en het schuurgebouw dat ooit de kerk was. Bovenal omvatte dit ook het bekijken en analyseren van de documenten en archieven van Gnadenthal van de 13e tot de 20e eeuw, die nu zijn opgeslagen in het Hessische staatsarchief (Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden). Vervolgens organiseerde en ontwierp ik een lokale tentoonstelling over de geschiedenis van deze plaats. Het werd me duidelijk dat alle tijdperken hun eigen stijl hadden, bepaalde dingen als vanzelfsprekend beschouwden en andere dingen als wenselijk. Het werd me heel duidelijk dat je moet begrijpen wat de externe omstandigheden waren en wat mensen in die tijd echt bewoog als je wilt beschrijven wat er in een bepaalde situatie op een bepaalde tijd en plaats gebeurde.

Jarenlang was ik lid van de Historische Werkgroep Goldener Grund, waarin regelmatig mensen samenkwamen die zich fulltime of als hobby bezighielden met onderzoek naar de geschiedenis van onze regio.

Na mijn 1e staatsexamen kon ik met veel plezier en interesse geschiedenis studeren in Mainz en het uitbreidingsexamen geschiedenis voor het lerarenberoep aan gymnasia afleggen.

Geschiedenis is een belangrijk onderdeel van mijn leven en denken geworden.

Enkele aspecten van het verhaal die me belangrijk lijken:

1. De historische kijk op de Bijbel

2. Autoriteit en heerschappij in het christelijke Westen

3. over de juiste manier om met de Duitse geschiedenis om te gaan

4. Oorlog en vrede

5. Over de effecten van waarheid en leugens