4.2.6 sånger

Gud har gett oss både sånger och melodier.

Det finns sånger från oss på andra språk: tyska, thaiska, engelska, nederländska och hebreiska.