4.2.5.2.1 Den kristna missionären


Vad är en missionär?

En missionär är en person som är utsänd av Gud.

Vad är en missionärs uppgift?

En missionärs uppgift är att göra

 • vad Gud vill
 • var Gud vill det
 • när Gud vill det
 • hur Gud vill det.

Vad behöver jag för att bli missionär?

För att bli missionär

 • måste jag ha lärt mig att lyssna till Guds röst och göra vad han säger,
 • måste jag ha lärt mig att älska,
 • måste jag veta att min egen styrka och förmåga och visdom och kärlek inte räcker till, utan att jag verkligen behöver Gud för allt,
 • måste jag ta emot och använda alla de gåvor Gud har gett mig: Hans förlåtelse för mina tidigare synder, Kristi liv i mig som kan förvandla mitt liv, och framför allt Guds kärlek som utgjuts i våra hjärtan.

När jag sedan går, kommer Gud att ge mig allt jag behöver: Mat, kläder, pengar, styrka, stabilitet, visdom.

Den bästa förberedelsen för missionärsyrket är

 • att tillåta Herren att rena och förvandla dig,
 • att så långt som möjligt gottgöra de fel vi har gjort,
 • att lära sig att ge utlopp för Guds kärlek som redan finns i oss, och
 • att troget göra de till synes små och oviktiga saker som Gud nu har kallat mig att göra.

Gud tillåter nu frestelser

att förbereda dig för din framtida tjänst så att

 • du lär dig att lita på honom och inte på dig själv,
 • du lär dig att använda hans förmågor,
 • du blir stark i tider av frestelse genom honom,
 • du lär dig att vänta på Guds ögonblick,
 • din karaktär förvandlas till Kristi avbild.

När du sänds ut kommer du att vara tacksam för alla de prövningar och frestelser som Gud har tillåtit, eftersom dessa erfarenheter kommer att vara till stor hjälp för dig i din tjänst, och Gud har använt dem för att göra dig till en person som han kan använda.

Hur är det med den långa utbildning som krävs av vissa missionsorganisationer idag?

För att förbereda dig för utskick kräver vissa missionssällskap

 • fyra års bibelskola eller en examen i teologi,
 • en period i centrum av detta missionssällskap,
 • 1 – 2 års språkskola,
 • ett halvår i Singapore eller Hong Kong för att anpassa sig till situationen i Asien och
 • en period i centrum för detta missionssällskap i det land du sänds till.

Detta kan innebära 6-8 års förberedelser innan du slutligen kan ta dig an det arbete du är kallad till och komma till den plats där du ska arbeta. Och om du är kallad att tjäna i en by kan du upptäcka att du måste lära dig ett nytt språk och att en kinesisk stad och en by i nordöstra Thailand är världar ifrån varandra. Och för att vinna bybornas förtroende måste du leva bland dem i flera år. Om Gud kallar dig till ett visst missionssällskap och till en viss tjänst inom det sällskapet, så är det helt okej. Men du måste vara beredd på att lära dig mycket på missionsfältet efter att du har lärt dig mycket tidigare. Om du tror att de skatter som du har förvärvat under dina långa studieår kan ersätta beroendet av den Helige Ande, kommer du att få en stor överraskning.

Det finns dock många missionärer som inte har denna långa förberedelsefas.

Jackie Pullinger avslutade sina musikstudier vid 21 års ålder med oboe som specialitet. Året därpå följde hon Guds kallelse och åkte till Hongkong. Hon arbetade som grundskollärare i en region som kontrollerades av brutala kinesiska gäng. Gud använde henne för att bygga en stiftelse som befriade minst 500 drogmissbrukare från deras missbruk, och hon nådde till och med ledarna för dessa kriminella gäng.

Bruce Olson hade börjat studera lingvistik, men vid 19 års ålder ledde Gud honom att åka till Venezuela. 2 år senare började han leva bland den vilda Motilon-stammen. Gud använde honom för att hjälpa indianerna i denna stam att bli kristna och hitta ett sätt att klara av moderniteten.

De flesta själar i tredje världen idag vinns av fattiga missionärer som inte har studerat vid ett universitet eller en bibelskola. De kyrkor som sänder ut dem har helt enkelt inte råd att betala dem.

Varken Jesus eller hans 12 apostlar studerade vid något universitet.

Vad krävs då av en missionär?

 • Han måste älska Gud och de människor som han är utsänd till. Utan kärlek är han ingenting, bär ingen frukt och skadar Guds rike.
 • Han är ständigt under ledning av den Helige Ande.
 • Han är öppen för nya saker och idéer som den Helige Ande ger.
 • Han är beredd att verkligen lyssna på de människor han sänds till och att förstå hur de lever och vad som är viktigt för dem, hur de talar och hur de tänker. Detta tar år, ofta många år, och det innebär att leva där de lever.
 • Han är beredd att investera sitt liv i den situation han skickas till. Hur kan man verkligen göra skillnad i en by om man måste lämna den efter några år för att barnen måste gå i en tysk gymnasieskola? För de människor man arbetar med är det en stor skillnad om man bara vill stanna ett tag eller i många år.
 • Han springer inte iväg som en legoknekt när det blir farligt.
 • En missionärs väg är att vara nära Jesu hjärta och följa honom vart han än går. Det innebär att ge upp allt.
 • Livet som missionär innebär att lämna föräldrar, släktingar och vänner.
 • Livet som missionär kan innebära långa år av hårt arbete utan att se någon frukt.
 • Livet som missionär kan kosta dig ditt rykte, din hälsa och till och med ditt liv.
 • Det enda sättet för ett vetekorn att bära frukt är att dö.
 • Regler och förordningar kan vara bra, men när de blockerar den Helige Ande leder de till död.

Vi måste fråga oss själva:

Bygger vi Guds rike eller vårt eget rike?

Vill vi sprida Guds rike eller vår egen kultur och våra egna intressen?

Kan Gud styra eller vill vi styra allt?

Vill vi att människor ska följa Jesus eller vill vi att människor ska följa oss?

Vill vi att Gud ska förhärligas eller vill vi att vårt namn ska prisas?