3.3.2 Natuurwetenschap

Ik, Dr. Reiner Hennig, heb natuurkunde gestudeerd en mijn afstudeerscriptie in de astrofysica gedaan over een spectraalanalyse (ruwe analyse) van 4 zonachtige sterren.

Ik studeerde fysica van de aardatmosfeer in Wuppertal en promoveerde daar. Mijn proefschrift behandelde de meting van atmosferische straling in het midden-infrarood (8 – 20 μm) in het hoogtebereik boven 70 km en de evaluatie van deze metingen door berekening van de vorming en voortplanting van deze straling in de vele spectraallijnen van de gassen kooldioxide en ozon in het bereik van deze golflengten.

Ik heb onderzoek gedaan aan het Max Planck Instituut voor Scheikunde, afdeling Luchtchemie, naar de verspreiding van infrarode straling (warmtestraling) in de atmosfeer van de aarde en naar chemie in de atmosfeer.

Na 2 jaar in de technische verkoop begeleidde ik laboratoriumcursussen natuurkunde aan de Universitz of Applied Sciences van Frankfurt. Ik besloot natuurkundeleraar te worden op gymnasia, studeerde ervoor en haalde mijn 1e en 2e staatsexamen. Inclusief mijn stage heb ik 15 jaar lesgegeven op scholen in Hessen.

Als natuurkundeleraar heb ik geprobeerd om natuurkunde zo begrijpelijk mogelijk te onderwijzen. Het resultaat van deze inspanningen is te vinden in de sheets“Natuurkunde begrijpelijk uitgelegd (in het Duits).

Ik denk dat de wetenschap iets <g id=’5’>te zeggen</g> heeft over Charles Darwin en de evolutietheorie.

Vanaf 1 december 2006 ben ik geaccrediteerd door het Hessisch Instituut voor Kwaliteitsontwikkeling om bijscholing te geven aan leraars aan een gymnasium. Ik bood:

Wonderverhalen in het Nieuwe Testament en de natuurwetenschap (in het Duits),

Nucleaire geneeskunde (in het Duits),

Ozon in de atmosfeer van de aarde (in het Duits),

Energie als centrale variabele in natuurkundelessen (in het Duits).

Als onderdeel van het Science in Schools project heb ik zeven lesmaterialen over sterrenkunde ontwikkeld en gepubliceerd (in het Duits).