3.2.5.1.4.2 Profetie├źn moeten door iedereen worden onderzocht.

Profetie is Gods woord in de mond van een mens. Het wordt daarom altijd gekenmerkt door de manier van spreken van degene die het uitspreekt. Ook bestaat het gevaar dat degene die dit woord uitspreekt het wil aanvullen of verbeteren met zijn eigen woorden, of dat hij een hersenspinsel verwart met het woord van God. Daarom moet profetie altijd getest worden. Als de test vaak wordt uitgevoerd, zullen degene die getest wordt en allen die hem testen de stem van de Heilige Geest steeds beter herkennen en zal de Heilige Geest steeds duidelijker kunnen spreken. Als er normaal gesproken geen ruimte is voor profetie en het testen ervan in een kerkdienst, dan zal een profetisch woord ongetest wild groeien, wat de kerk nog meer zal afschrikken om zich verder bezig te houden met profetie.

Als we profetische woorden de kans geven om in het openbaar getest te worden, en als we tegelijkertijd zeggen dat we willen leren onderscheiden, vooral voor mensen die weinig of geen ervaring hebben met profetische woorden, om een woord te zeggen waarvan ze niet 100% overtuigd zijn dat het van God komt, dan is dit een geweldige kans om in een veilige ruimte woorden te zeggen die vervolgens door anderen getest worden. Dit is een geweldige manier om je eerste stappen te zetten met deze gave.

Concreet zou dit er als volgt uit kunnen zien: De leider van de dienst vraagt: Heeft iemand van jullie een indruk of een woord? Dan kan iemand zeggen welk woord of welke indruk hij of zij heeft gekregen. Vervolgens moeten alle anderen in de gemeente de gelegenheid krijgen om te zeggen of en in hoeverre zij dit zien als iets dat door de Heilige Geest is gegeven. Bijbelteksten die dit woord tegenspreken of bevestigen moeten worden gebracht. Andere gemeenteleden kunnen dan zeggen of zij precies dezelfde indruk hebben. In deze kring is het geen schande om het mis te hebben, want we zijn hier allemaal om te leren. Zo’n vrije sfeer moedigt iedereen aan om open te staan voor de Heilige Geest. En deze sessies trainen gemeenteleden om te luisteren naar de stem van de Heilige Geest en om te onderscheiden of de geesten die hier spreken van God zijn.