3.2.5.1.4.1 Profetie is vandaag de dag nog steeds legitiem.

Er zijn mensen die geloven dat 1 Kor 13:8-12 zo moet worden opgevat dat de profetieën moeten worden afgeschaft wanneer de volmaaktheid is gekomen. Zij verwijzen deze volmaaktheid naar het volledige Nieuwe Testament, waaraan geen verdere leer mag worden toegevoegd. Daarom beschouwen zij alle profetieën na de 2e eeuw na Christus slechts als producten van de menselijke ziel of influisteringen van Satan om gelovigen te misleiden. Dit ging zo ver dat ze zeiden dat God alleen door de Heilige Schrift sprak. Het gevolg was dat er 150 jaar lang praktisch geen buitenlandse zending meer was in protestantse kerken. Het woord Thailand komt immers niet voor in de Bijbel. Hoe kon God onder deze omstandigheden iemand oproepen om als zendeling naar Thailand te gaan?

Deze interpretatie van de tekst lijkt ons verkeerd. In 1 Korintiërs 13 staat dat kennis ook zal ophouden omdat we nog steeds onduidelijk herkennen. In de toekomst zullen we van aangezicht tot aangezicht zien en niet langer slechts gedeeltelijk herkennen, maar zo volledig herkennen als we door God erkend zijn. Het lijkt ons duidelijk dat dit soort realisatie nog niet bestaat, want anders zou elke inspanning om het Woord van God te interpreteren al absoluut overbodig zijn en zouden er geen christelijke denominaties en kerkgenootschappen meer zijn. De volmaaktheid die hier in de tekst wordt genoemd, is duidelijk gekomen wanneer we God van aangezicht tot aangezicht zien. Tot die tijd blijven we over met geloof, liefde en hoop (1 Kor. 13:13). Dit betekent dat profetie in het nieuwe verbond vandaag de dag nog steeds legitiem is.