3.2.5.1.3 Onderscheiding van geesten

Dit is een gave van de Heilige Geest. Het helpt om te herkennen of iemand geleid wordt door de Heilige Geest of een werktuig van de vijand is.

Waarom is dit geschenk nodig?

Satan weet dat hij uiteindelijk alleen lijden, schaamte, wanhoop en verderf kan bieden. Daarom moet hij mensen voor zich winnen door middel van misleiding. Aan de ene kant is dit het geval wanneer hij mensen probeert over te halen om toe te geven aan hun kortstondige verlangens zonder na te denken over de gevolgen voor anderen of de gevolgen op de langere termijn voor henzelf. Hieronder valt het najagen van eer, seks, rijkdom en macht. Totale controle hebben over individuen, groepen of zelfs hele naties of de wereld is een vaak onderschatte maar niettemin zeer sterke verleiding. Er worden echter vaak doelen genoemd die nobel en onzelfzuchtig klinken, zoals “hulp voor de minderbedeelden”, “hulp voor de onderdrukten”, “de natuur redden”, “sociale rechtvaardigheid”, “de wereld redden”. De duivel kan zich zelfs vermommen als een engel des lichts (2 Kor 11:14), bijbelpassages citeren en gedachten en idee├źn geven die er positief en zeer christelijk uitzien, zodat we voor hem en zijn doelen vallen. De misleiding kan zo sterk worden dat zelfs volwassen christenen met een grote kennis van de Bijbel en een gezonde christelijke leerstellige basis worden misleid, zoals een zeer goede en volwassen Bijbelschoolleraar die hoofd studies was op een zeer goede Bijbelschool en later zelfs directeur werd. Ik heb met veel plezier boeken van hem gelezen. Hij was zeer positief onder de indruk van Adolf Hitler in een tijd waarin de volle omvang van de gruwelen van het nationaalsocialisme nog niet duidelijk was. Als zo’n goede man in het koninkrijk van God kon vallen voor Adolf Hitler, wie zijn wij dan om te geloven dat wij zonder deze gave van de Heilige Geest in staat zullen zijn om alle verleidingen te weerstaan die nu of in de toekomst op ons pad komen?

Helaas lijkt de behoefte aan deze gave echter weinig gezien te worden in een groot deel van het lichaam van Christus, en behalve op seminaries waar de gaven van de Heilige Geest werden besproken, heb ik nog nooit een preek of Bijbelstudie gehoord over de gave van het onderscheiden van geesten. Ik heb bijna nooit gehoord dat mensen God om deze gave vroegen. Maar dit betekent dat grote delen van het lichaam van Christus extreem kwetsbaar moeten zijn en waarschijnlijk niet opgewassen tegen verfijnde verleidingen. Dit kan leiden tot enorme schade in het lichaam van Christus en tot gigantische catastrofes in deze wereld als Satan ongehinderd kan werken zonder dat het lichaam van Christus hem effectief tegenwerkt.

Hoe ziet deze gave er in de praktijk uit?

Wanneer de Heilige Geest waarschuwt voor misleiding, hebben mensen met deze gave plotseling een innerlijke onrust of een fysiek onbehagen over een persoon, een preek of een kwestie. In dit geval moet je God vragen om deze indruk te bevestigen, zodat je de misleiding of het verkeerde direct kunt herkennen en benoemen. Als je dan beter naar de persoon of het probleem in kwestie kijkt, zal het steeds duidelijker worden wat er op het spel staat.

Mensen met deze gave zijn heel nodig, maar soms bewandelen ze een heel eenzame weg als iedereen om hen hevig enthousiast is en luid applaudisseert, maar ze zich kotsmisselijk voelen omdat ze zien dat er hier iets fundamenteel mis is, en als goed onderbouwde waarschuwingen door hen niet serieus worden genomen. Dan delen ze ook in Gods pijn over zoveel gemiste kansen en vermijdbare rampen.