3.2.5.1.2 Gebed in tongen en de vertolking ervan

Een gebed in tongen is een gebed dat de Heilige Geest geeft aan de persoon die bidt. Het gebeurt in een taal die de biddende persoon niet verstaat. Bij het bidden in tongentaal worden we niet geblokkeerd door onze eigen gewoonten, overwegingen en zorgen, maar heeft de Heilige Geest de vrijheid om ons te laten bidden wat op dat moment gepast, nodig of belangrijk is. Bidden in tongentaal is een grote hulp als we niet weten wat we moeten bidden of als we te moe en uitgeput zijn om helder na te denken.

De vertolking van een gebed in tongen is een door de Heilige Geest gegeven gebed dat de inhoud van het gebed in tongen weergeeft in een taal die begrijpelijk is voor de betrokkenen. Ik, Reiner, heb persoonlijk ervaren hoe iemand die de vreemde taal van een gebed in tongen verstond, in staat was om de gegeven uitleg van dit gebed in tongen te bevestigen. Ik heb ervaren hoe gebeden in talen en de vertolking ervan een grote hulp zijn geweest om God beter te prijzen in gebedsgemeenschappen.

In sommige opzichten is bidden in tongentaal als het opzeggen van een gedicht in een vreemde taal: het is uitbundig als de persoon die bidt anders ook uitbundig is, het is heel nuchter en droog als de persoon die bidt normaal ook zo bidt. Het is nooit obsessief, het is aan de persoon die bidt om te beslissen of hij het bidt of niet. Het gebeurt echter wel dat we in bepaalde situaties ontdekken dat de Heilige Geest in ons in tongen bidt. Over het algemeen is bidden in tongen een hulpmiddel voor persoonlijk gebed en helpt het ons om te groeien in geloof en in onze relatie met Jezus Christus. Samen met de gave van vertolking is het een groot voordeel voor het gebed van de gemeente.

Het gebed in tongen en de uitleg ervan wordt ons gegeven als we God erom vragen. Zelfs als we de inhoud van het gebed in tongen niet begrijpen, kunnen we er zeker van zijn dat God ons niets verkeerds of zelfs giftigs geeft (Mt 7,8-11). Volgens 1Kor 13:8-12 zal het bidden in tongen ophouden zodra we God van aangezicht tot aangezicht zien. Maar dat punt hebben we nog niet bereikt en daarom zijn het bidden in tongen en de vertolking ervan vandaag de dag nog steeds legitieme en nuttige gaven van de Heilige Geest. In 1 Korintiƫrs 14 spoort Paulus de gemeente in Korinthe aan om zich met grote ijver in te spannen om de gaven van het bidden in tongen en het interpreteren van het gebed in tongen te gebruiken. Daar moet ruimte voor zijn in de kerkdiensten.

Hoe komt het dat bidden in tongen bijna geen rol speelde in vele jaren van de geschiedenis van de Kerk van Jezus Christus? Het lijkt ons dat daar twee redenen voor zijn: Aan de ene kant beseffen veel christenen niet hoezeer we de Heilige Geest echt nodig hebben voor ons leven als christenen, en lijkt het hen helemaal voldoende als ze met eigen kracht nabootsen wat de Heilige Geest hen eigenlijk wil geven. Aan de andere kant is het een menselijk streven om alles zoveel mogelijk onder controle te houden. Maar ze willen een Meester volgen die tijdens Zijn leven op aarde niet wist waar Hij de volgende nacht zou slapen (Mt 8,20), en die zo afhankelijk was van Zijn hemelse Vader dat Hij niets uit zichzelf kon doen (Joh 5,19). Het is onze beider ervaring dat hoe langer we met Jezus leven, hoe minder we zelf in de hand hebben. Hoe meer we op God vertrouwen, hoe mooier het wordt.