3.2.2 Hoe is het kwaad in deze wereld gekomen?

Lucifer en de zijnen besloten dat zij en de aan hen toevertrouwde schepping onafhankelijk van God moesten leven. Voor de levende wezens in deze wereld betekende dit dat ze hun leven in stand moesten houden met de energie die ze in deze schepping vonden. Voor veel dieren betekende dit dat ze andere dieren moesten eten om te overleven. Omdat het leven in de levende cellen van planten en dieren niet langer direct wordt ondersteund door de verbinding met het leven van God, heeft elk levend wezen slechts een beperkte levensduur en moet daarom op een dag sterven. En de hele materiële wereld heeft de neiging om na verloop van tijd uiteen te vallen. Er is slechts een beperkte hoeveelheid bruikbare energie in deze wereld, en deze energie neemt steeds meer af en zal op een dag opgebruikt zijn.

Door onafhankelijk van God te leven probeerden Lucifer en zijn volgelingen steeds minder het goede leven te leiden, maar werden ze steeds egoïstischer en brutaler en verheugden ze zich in zoveel mogelijk ongeluk, pijn, vernietiging en dood. Lucifer werd Satan. God liegt niet omdat dat niet nodig is. Satan, die uiteindelijk alleen dood en verderf te bieden heeft, moet dit verhullen als hij anderen voor zich wil winnen en liegt daarom. Deze leugens kunnen mensen lokken door de verleiding van seks, bezit en macht. Vooral de verleiding om macht, invloed en totale controle te krijgen over andere mensen, naties of zelfs de hele wereld is uiterst effectief. In veel gevallen wordt de verleiding bijzonder aantrekkelijk gemaakt door nobele doelen zoals: Bevrijding van de mens, verwijdering van onderdrukkers, sociale rechtvaardigheid, redding van de wereld. Satan probeert zoveel mogelijk mensen zover te krijgen dat ze zich aan hem toewijden en zijn doelen dienen.


De secties van onze website zijn wij God wereld gegevensbescherming talen

Onze website is momenteel beschikbaar in DuitsEngels Nederlands en Zweeds.