3.2.1 Wie is God?

God was er al voordat alles er was.

Op een bepaald moment in het verleden schiep God ruimte en tijd en het hele universum.

God staat buiten ruimte en tijd, maar Hij ziet alles in het universum op elk moment en op elke plaats. Daarom kent Hij het grote geheel en alle details, zelfs de kleinste.

God kan altijd en overal ingrijpen en niets en niemand kan Hem tegenhouden.

God is liefde. Deze liefde wil altijd het beste voor degene van wie ze houdt. In God is God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Deze drie personen leven in volmaakte wederzijdse liefde en in volmaakte eenheid. In deze relatie is alles vrijwillig.

In dit universum schiep God een planeet die een goede habitat moest vormen voor een grote verscheidenheid aan planten en dieren. God vertrouwde dit leefgebied toe aan Lucifer, een intelligent en veelzijdig geestwezen dat vele geesten als medewerkers had. Het was de bedoeling dat de levende wezens in deze wereld in direct contact met God zouden leven en alles wat ze nodig hadden om te leven rechtstreeks van God zouden ontvangen. Dit betekende dat ze niet overgeleverd waren aan vergankelijkheid en dood.


De secties van onze website zijn wij God wereld gegevensbescherming talen

Onze website is momenteel beschikbaar in DuitsEngels Nederlands en Zweeds.