3.1.2.1.1 Familiehuizen

In ons kinderdorp worden kinderen in nood opgevangen in familiehuizen. Deze familiehuizen zijn bedoeld om de kinderen een liefdevolle omgeving te bieden waarin ze veilig en geborgen kunnen opgroeien. Elk familiehuis biedt plaats aan 8 kinderen, die worden opgevangen door 3 echtparen: Een leidende echtpaar, een helpend echtpaar en een ouder echtpaar.

Het leidende echtpaar is verantwoordelijk voor het familiehuis.

Het helpende koppel ondersteunt het leidende koppel en leert van het leidende koppel, eerst door toe te kijken, dan door kleinere en grotere en grotere opdrachten onder supervisie, tot ze uiteindelijk klaar zijn om hun eigen gezinshuis te runnen.

Het oude echtpaar zijn grootouders en vullen het werk van de andere twee echtparen aan. Dit is een uitstekende kans voor een oud echtpaar zonder familie om betrokken te raken en samen te leven met andere generaties.

Dit model lijkt ons om verschillende redenen veelbelovend: Meerdere generaties die samen in één huis wonen, zoals grootouders, ouders, ooms en tantes en kinderen, is normaal op het platteland van Zuidoost-Azië. Het feit dat er 6 volwassenen zijn die voor 8 kinderen zorgen, maakt veel dingen veel gemakkelijker, bijvoorbeeld dat de volwassenen elkaar helpen of dat de tijdelijke afwezigheid van een van de volwassenen veel gemakkelijker te overbruggen is. Het wordt al snel duidelijk of een koppel überhaupt geschikt is om leiding te geven. De training om op deze manier een leidend koppel te worden is echter vooral heel goedkoop en heel effectief en kan daarom goed gedragen worden door arme plattelandsgemeenschappen.