3.1.1 over ons

Christine Margarete Hennig

In 2008 gaf God me het visioen om een kinderdorp voor Hem te bouwen in Thailand en in datzelfde jaar leidde Hij me naar ons dorp Khaosamchan, waar ik sindsdien woon en werk. In Duitsland werkte ik eerder op een kantoor, als bejaardenverzorgster en als kok.

Dr. Reiner Georg Hennig

In 2010 leidde God me om met Christine te trouwen, voor wie ik regelmatig had gebeden, en om met haar naar Thailand te gaan. In Duitsland had ik eerder gewerkt als natuurkundige en leraar wiskunde, natuurkunde en geschiedenis op een middelbare school.

Het volgende is belangrijk voor ons allebei:

God is liefde en we willen Zijn liefde ontvangen en doorgeven aan de mensen die we ontmoeten.

God is goed en bedoelt het goed met ons, Hij is almachtig en heeft alles onder controle, en Hij heeft een heldere kijk en weet wat nodig is en wat nu het beste is. Daarom willen we beschikbaar zijn voor God, zodat Hij alles door ons kan doen wat Hij wil, wanneer Hij het wil, hoe Hij het wil en waar Hij het wil.

We vertrouwen erop dat God ons alles geeft wat we nodig hebben: de voorziening van materiële zaken, maar ook de bereidheid om Gods wil te doen en Zijn liefde voor iedereen die we ontmoeten.

We willen één zijn met allen met wie Jezus één is en houden van allen van wie Hij houdt.

We willen niet ons koninkrijk bouwen, maar Gods koninkrijk, we zoeken niet onze eer, maar Gods eer, en we verheugen ons met heel ons hart als God anderen zegent.

We hebben ervaren dat God mensen uit uitzichtloze situaties kan halen en hun leven opnieuw kan ontvouwen. Wij geloven dit voor alle mensen in nood en voor elk probleem. God houdt heel veel van alle mensen en Hij wil hen zo graag helpen, en Hij kan hen helpen als ze Hem maar laten gaan.


De secties van onze website zijn wij God wereld gegevensbescherming talen

Onze website is momenteel beschikbaar in DuitsEngels Nederlands en Zweeds.